Vägmarkering: En översikt över olika behandlingar

21 april 2023 Julia Zsiga

För att säkerställa säkerhet och ordning på våra vägar och parkeringsplatser är vägmarkeringar av stor betydelse. I denna artikel kommer vi att undersöka olika typer av vägmarkeringar och behandlingar som kan utföras för att upprätthålla och förbättra dessa markeringar. Läs vidare för att få mer information om väglinjemålningar, parkeringsrutor, siffror och symboler, frisikts- och funktionsmätning, temporära markeringar, fräsning av räfflor, borttagning av linjer och markeringar samt försäljning av termoplast.

Väglinjemålningar i alla typer av miljöer och utföranden

En av de vanligaste formerna av vägmarkering är väglinjemålning. Dessa målningar kan utföras i en rad olika miljöer, från landsbygdsvägar till stadsstråk och motorvägar. Väglinjemålningar kan också variera i utförande, med olika färger och mönster som indikerar olika trafikregler och riktlinjer. Dessa målningar hjälper till att säkerställa en smidig och säker trafikflöde genom att ange körfält, körfältsbyten, hastighetsgränser och mycket mer.

image

Parkeringsrutor, siffror och symboler

Parkeringsrutor är ytterligare en viktig form av vägmarkering som hjälper till att skapa ordning och säkerhet på parkeringsplatser. Dessa rutor är ofta kompletterade med siffror och symboler som ger information om parkeringsregler och restriktioner. Siffror kan till exempel användas för att indikera tilldelade parkeringsplatser för boende eller anställda, medan symboler kan visa tillgängliga platser för personer med funktionsnedsättningar, elbilsladdning eller familjeparkering.

Frisikts- och funktionsmätning samt temporära markeringar

För att säkerställa att vägmarkeringar fungerar korrekt och uppfyller sitt syfte är frisikts- och funktionsmätning nödvändigt. Detta innebär att man kontrollerar att markeringarna är synliga och klara nog för att uppfylla sina funktioner i olika ljusförhållanden och väderleksförhållanden. Temporära markeringar kan också användas vid tillfälliga förändringar i trafikflödet, till exempel vid vägarbeten eller evenemang. Dessa markeringar är vanligtvis lätta att applicera och ta bort och är avsedda att vara tillfälliga.

Fräsning av räfflor, borttagning av linjer och markeringar samt försäljning av termoplast

Fräsning av räfflor är en teknik som används för att förbättra greppet på vägbanan och därmed öka trafiksäkerheten. Räfflor kan fräsas in i asfalten för att förbättra väggreppet, speciellt vid våta och hala förhållanden. Detta kan vara särskilt användbart i områden med hög olycksrisk eller på broar och viadukter där vattenansamlingar lätt kan uppstå.

Läs mer här: https://www.svevia.se/vagmarkering

Fler nyheter

06 oktober 2022

Fördelar med tak