Konferenser – utveckla din verksamhet och nätverka med branschkollegor

23 maj 2023 Maja Bergman Lindberg

Att ha en konferens är ett utmärkt sätt att samla personalen eller branschkollegor för att utbyta kunskap, erfarenhet och nätverka. Det är ett tillfälle att utveckla din verksamhet eller organisation samtidigt som du kan ha en trevlig och lärorik upplevelse med dina kollegor. I den här artikeln får du tips på hur du kan planera och genomföra en lyckad konferens.

Planeringen – viktigaste delen av en konferens

För att en konferens ska bli så lyckad som möjligt krävs det att tillräckligt mycket tid läggs på planeringen. Först och främst behöver du bestämma dig för vilket syfte din konferens ska ha och vem som bör delta. Det är också viktigt att du tänker på val av plats, mat och dryck, teknisk utrustning, tidsschema och eventuellt andra aktiviteter.

En konferenslokal bör inte underskattas – hitta ett lämpligt ställe som har alla resurser som krävs för att genomföra konferensen. Det innebär exempelvis att det finns tillräckligt med plats för alla deltagare och att den tekniska utrustningen och infrastrukturen finns på plats. Det är också viktigt att tänka på mat och dryck, speciellt om konferensen är pågående under flera dagar.

Konferens

Programmet – en balans mellan utbildning och nätverkande

En lyckad konferens har ett välplanerat program eller schema som både utbildar och engagerar deltagarna. Till att börja med, se till att det finns en väl genomtänkt agenda och att alla deltagare känner till den. Försäkra dig om att det finns tillräckligt med tid för presentationer, frågestunder och nätverkande. Du kan överväga att ta in talare som är experter inom en viss bransch eller att ha workshops där deltagarna kan ta aktiv del i konferensen.

Att hitta en balans mellan planerade föreläsningar och nätverkande är viktigt. Konferenser är inte bara en plats där du lär dig nya saker utan också en möjlighet att nätverka med branschkollegor, dela erfarenheter och hämta inspiration.

Uppföljning och utvärdering – viktigt för kommande konferenser

En lyckad konferens kräver inte bara bra planering och program utan också en noggrann uppföljning och utvärdering. Dela ut enkätundersökningar till deltagarna för att få återkoppling om vad som fungerade bra och vad som kan förbättras till nästa gång. Analysera svaren och använd dem för att göra nya förbättringar till kommande konferenser.

Utvärderingen är också ett bra tillfälle att följa upp på vad som hänt efter konferensen. På så sätt kan du försäkra dig om att de frågor som diskuterades under konferensen fick genomslag i organisationen och att deltagarna fått ut så mycket som möjligt av evenemanget.

Läs mer på konferensmalmö.nu

Fler nyheter

06 oktober 2022

Fördelar med tak