Arborister i Lund kan fastställa trädets hälsa genom trädbesiktning

18 oktober 2021 Cecilia Olsson

editorial

För träd kan det vara väldigt viktigt med regelbunden besiktning. Ungefär som att man måste besiktiga sin bil för att se att det inte är något allvarligt fel på den eller göra regelbundna undersökningar hos en tandläkare för att undvika stora problem med tandhälsan, så är det även viktigt att upptäcka eventuella problem med ett träd i tid. Det ökar nämligen chanserna för att man ska kunna åtgärda ett fel och därmed rädda trädet.

Hjälp träden att må så bra som möjligt

Ett träd som befinner sig i tätbebyggt område utsätts i regel för större påfrestningar jämfört med träd i skogen. Ett träd kan därmed må bra av regelbunden besiktning för att man ska kunna upptäcka och åtgärda fel innan de blir så stora att de blir oåterkalleliga. Till exempel så kan lös bark, oregelbundna områden och tickor vara tidiga tecken på röta. 

Även en kartläggning av hur nya blad och knoppar utvecklas, bladens storlek på trädet samt kvistars tillväxt kan berätta om trädets generella välmående och vitalitet. Då krävs dock regelbundna kontroller för att man ska kunna se trädets antingen positiva eller negativa utveckling. Genom att anlita en arborist kan man få professionell hjälp att fastställa trädets hälsa och även få tips på åtgärder. En arborist kan bland annat se hur kvistar har utvecklats jämfört med föregående år och på så sätt avgöra om trädets tillväxt har försämrats.

Experter kan komma med användbara tips och råd

Alias Arborist är ett företag som utför trädbesiktning i Lund. De har lång erfarenhet, god kunskap och rätt verktyg för att kunna genomföra besiktning och kan även hjälpa till med trädbeskärning samt trädfällning. Alias Arborist bedömer trädets tillstånd, eventuella risker samt lämnar förslag på lämpliga åtgärder. De tittar på hela trädet från rot till topp vilket gör att symptom som har med trädets stabilitet och kondition kan upptäckas i tid.

Fler nyheter

06 oktober 2022

Fördelar med tak