Brottmålsadvokater har många uppgifter

En brottmålsadvokat är expert på lagar som gäller brott, påföljder, skadeståndsfrågor och mycket annat. Den som är anklagad för ett brott har rätt till försvarsadvokat, och ett brottsoffer har rätt till målsägarbiträde. Om offret är ett barn utser man en så kallad särskild företrädare.

Alla dessa roller kan en brottmålsadvokat skifta mellan i sin yrkesverksamhet. Det betyder att advokaten ska vara opartisk och inte ha några synpunkter mer än att ta hänsyn till vad lagen säger. Men han ska göra allt för att hjälpa den som han företräder.

Expert på brottmål i Arvika

Kanske behöver du speciellt hjälp av en advokat som är duktig på brottmål arvika. Det spelar ingen roll om du har gjort ett brott eller blivit utsatt för ett. Advokaten hjälper dig på bästa sätt både när det gäller förhörsprocessen och vid en eventuell rättegång. Det är en svår situation för de flesta att komma i kontakt med rättvisan i ett brottmål, och alla har rätt till en opartisk bedömning.

Kanske finns det förmildrande omständigheter som försvarsadvokaten kan lyfta fram. Man behöver inte själv argumentera för sin sak, för det kanske man inte orkar, utan då säger advokaten det som behöver bli sagt.

 

 

Brottsoffer får hjälp

Kostnaden för målsägarbiträde betalas av staten, så det kostar inget. Om man har blivit utsatt för ett brott ska man inte vara rättslös även om man saknar pengar. Tvärtom kan man få skadestånd vid en rättegång. Advokaten yrkar på detta, så man slipper själv. Målsättningen är att vi ska ha ett rättssäkert samhälle.

Om ett barn blir utsatt för brott, speciellt från en vårdnadshavare, är det en svår situation. Vi ska ta till vara barnens rätt och därför får barn under 18 år rätt till att ha en särskild företrädare. Samhället går alltså in och ger stöd när förmyndaren har visat sig ha svåra brister.

Asylrätt som kompetensområde

Asylrätt som kompetensområde

Advokatyrket har olika områden man kan specialisera sig inom. De flesta advokater har valt ett som de har god kunskap och erfarenhet inom. Några exempel på kompetensområden är affärsjuridik, arbetsrätt, arvsrätt, miljörätt, fastighetsrätt, och familjerätt. Ett område med extra hög efterfråga under de senaste åren är migrationsrätt. Just migrationsrätt är ett samlingsbegrepp för ett rättsligt område där det ingår bland annat asylrätt. En advokat som arbetar med migrationsfrågor hjälper utländska medborgare som har anlänt i Sverige. I sådana fall behandlas frågor som arbetstillstånd, uppehållstillstånd, uppehållsrätt, och i vissa fall även svenskt medborgarskap. Det krävs ganska mycket av en advokat som arbetar med asylrätt. Lyhördhet, medmänsklighet, och empati är bara några få egenskaper som denne bör besitta. Advokater inom asylrätt i Göteborg, Stockholm, och Malmö går att hitta i de flesta advokatbyråer.

 

Asylrätt – en kort beskrivning

 Vad betyder egentligen asyl? I Sverige brukar vi säga att asyl står för fristad. Det omfattar personer som söker skydd i Sverige och som har flytt från sina egna länder. Oftast handlar det om hemländer där det finns krig och/eller förgörelse. Asylrätten är en del av migrationsrätten som idag anses vara ganska så komplicerad. Det pratas allt oftare om att just det rättsliga området bör ses över och förmodligen även ändras för att förenkla arbetet för alla inblandade.

 

 

Är du asylsökande?

Är du en asylsökande i Sverige finns det en del saker du bör vara medveten om. Som sökande har du nämligen rätt till att välja din egen advokat. Är du inte medveten om den regeln, eller om du inte har möjligheten eller viljan att välja, kommer svenska Migrationsverket att göra valet åt dig. I det här fallet kallas din representant för ett offentligt biträde. Har Migrationsverket gått in och valt ett biträde åt dig är det väldigt svårt att välja bort det i efterhand. Just därför är det bra att göra detta val själv från första början.