Trädbesiktning i Lund avgör trädens framtid

advertorial

För en amatör eller en lekman kan det vara svårt att ställa diagnoser på sådant som man inte är expert på. Du överlåter till exempel inte bilbesiktningen till dig själv eller din okunniga granne. Det vore direkt oansvarigt. Sådant ska lämnas till experterna. Exakt likadant är det med träd. En del träd behöver granskas, eller besiktigas som det faktiskt heter, av erfarna arborister för att det ska kunna tas ett förnuftigt beslut om trädets framtid framöver.

Föreställ dig ett exempel. Du sitter hemma i ditt hus i Lund och blickar ut över trädgården. Du är oerhört stolt över det gamla kastanjeträdet som verkar ha stått på sin plats sedan tidernas begynnelse. Eller åtminstone sedan du köpte huset. Det verkar hur som helst vara väldigt gammalt. På senare tid har du undrat hur det egentligen mår. Om det riskerar att vara en fara för sig själv och sin omgivning. Det är en fråga som kan avgöras genom besiktning.

 

trädbesiktning Lund

 

Ska naturen ha sin gång?

Det är under besiktningen som trädets diagnos ställs. Någon som verkligen kan träd, troligtvis en arborist, kan avgöra vilka möjligheter trädet har för ett fruktbart liv under de kommande åren. Ibland kanske det bara behöver beskäras lite. Ibland är åtgärderna mer drastiska. Om trädet har blivit sjukt eller om det finns risk för ras kan det vara så att trädet behöver fällas. Men du har ingen aning om vilket om du inte bokar in en trädbesiktning i Lund som ger svar.

Och när det gäller träd är det dumt att vänta för länge och låta naturen ha sin gång. För i det här fallet kan naturens gång vara att trädet rasar rakt genom taket till ditt hus. Ett scenario du mest troligt gärna vill undvika. Så, vad väntar du på? Har du bokat in din trädbesiktning för dina träd i Lund än?

Arborister i Lund kan fastställa trädets hälsa genom trädbesiktning

advertorial

För träd kan det vara väldigt viktigt med regelbunden besiktning. Ungefär som att man måste besiktiga sin bil för att se att det inte är något allvarligt fel på den eller göra regelbundna undersökningar hos en tandläkare för att undvika stora problem med tandhälsan, så är det även viktigt att upptäcka eventuella problem med ett träd i tid. Det ökar nämligen chanserna för att man ska kunna åtgärda ett fel och därmed rädda trädet.

Hjälp träden att må så bra som möjligt

Ett träd som befinner sig i tätbebyggt område utsätts i regel för större påfrestningar jämfört med träd i skogen. Ett träd kan därmed må bra av regelbunden besiktning för att man ska kunna upptäcka och åtgärda fel innan de blir så stora att de blir oåterkalleliga. Till exempel så kan lös bark, oregelbundna områden och tickor vara tidiga tecken på röta. 

Även en kartläggning av hur nya blad och knoppar utvecklas, bladens storlek på trädet samt kvistars tillväxt kan berätta om trädets generella välmående och vitalitet. Då krävs dock regelbundna kontroller för att man ska kunna se trädets antingen positiva eller negativa utveckling. Genom att anlita en arborist kan man få professionell hjälp att fastställa trädets hälsa och även få tips på åtgärder. En arborist kan bland annat se hur kvistar har utvecklats jämfört med föregående år och på så sätt avgöra om trädets tillväxt har försämrats.

Experter kan komma med användbara tips och råd

Alias Arborist är ett företag som utför trädbesiktning i Lund. De har lång erfarenhet, god kunskap och rätt verktyg för att kunna genomföra besiktning och kan även hjälpa till med trädbeskärning samt trädfällning. Alias Arborist bedömer trädets tillstånd, eventuella risker samt lämnar förslag på lämpliga åtgärder. De tittar på hela trädet från rot till topp vilket gör att symptom som har med trädets stabilitet och kondition kan upptäckas i tid.