Vad tycker dina barn om sin skola?

Har du turen att ha ett barn som stortrivs och älskar sin skola? Då ska du vara tacksam och lycklig. Långt ifrån alla barn har den turen att de stortrivs och älskar att vara i sin skola. Ibland handlar det inte om själva skolan utan snarare vänner eller avsaknaden av vänner på skolan.

Visserligen kan pedagogerna påverka hur barnen behandlar varandra och med vilka värderingar de växer upp. Men ofta har pedagogerna ont om tid och är för få för att mäkta med allt. Har du ett barn som har jobbigt i skolan? Vilket stöd får ni av skolsköterska, kurator och lärare? Ibland kan det vara för barnets bästa att välja en helt ny skola.

Ämnen och lärare spelar roll

I skolplanen framgår vad våra barn ska lära sig i den svenska skolan samt till viss del hur. Sedan är det till stor del upp till olika skolor och pedagoger hur de väljer att lägga upp sin undervisning och såklart hur de hanterar sin klass. Precis som varje lärare är unik är varje skola unik. Blandningen av barn och vuxna som finns i skolan samtidigt påverkar vilket klimat som skapas. Förhoppningsvis känner du till en fantastisk skola i malmö där dina barn verkligen trivs.

Hur kan ni som föräldrar påverka

Som förälder är du med och väljer vilken skola dina barn ska gå i. Du kan delta i föräldra- och skolråd och tycka till om hur allting sköts och fungerar på skolan. Som förälder är det väldigt olika hur mycket man väljer att engagera sig och ha inblick i barnens skolgång. Det bästa du kan göra är att ha en bra dialog med ditt barn, att vara lyhörd och uppmärksam. Ibland berättar barnen inte hur de mår eller vad som händer i skolan, men alla barn mår bra av att ha föräldrar som bryr sig.