En utmanande vardag

För en del människor är vardagen mer utmanade än för de flesta andra. Det kan bero på en medfödd sjukdom eller funktionsnedsättning eller en senare tillkommen sjukdom eller skada. Kanske är synen eller hörseln dålig, kroppens rörelser fungerar inte så bra eller något annat liknande som gör livet svårare. Om det är fallet så kan man kontakta Försäkringskassan för att beskriva sina, eller sin närståendes, behov och be om en utredning gällande personlig assistans.

 

Vilka som hjälper

Personlig assistent kan man få antingen via kommunen eller via något fristående bolag som exempelvis http://adena-assistans.se/. Det är ingen skillnad för personen som får assistans varifrån hjälpen kommer utan det är en resurs som Försäkringskassan beslutar om, beställer och betalar för i vilket fall som helst. Ofta kan de fristående bolagen ha en mer flexibel personal som kanske arbetar extra på grund av studier eller annat ökat ekonomiskt behov. Det kan innebära att det kan komma och gå personal med tiden. Men samtidigt kan det vara lättare att kunna tillfredsställa klienters behov som kanske endast gäller några timmar per dag eller på udda tider.  

 

 

Att arbeta som personlig assistent

Kraven på den som arbetar som personlig assistent är olika beroende på klienten. Om det föreligger ett vårdbehov så ska den personliga assistenten ha lämplig utbildning och erfarenhet för att kunna uppnå detta. Dock är det många personliga assistenter som inte behöver någon egentlig vana eller utbildning utan som kan sköta sitt arbete endast genom en personlig lämplighet. Då den personliga assistenten kommer klienten mycket nära inpå privatlivet så är det mycket viktigt att det finns en god kommunikation och bra kemi mellan dem. Som personlig assistent kan man få hjälpa till med alla eller delar av klientens vardag och det kan handla om allt ifrån enklare ledsagning till allt som sker under en dag och kanske natt.